Co je extrémní vítr a jak souvisí s klimatickou změnou?

Vítr a jeho rychlost je úzce spojen s energií obsaženou v atmosféře. Růst průměrné globální teploty zvyšuje energii v atmosféře obsaženou, zvyšuje tedy i rychlost větrů, které mají potenciál vzniknout. Pokud bychom jako příklad uvedli hurikány, které naštěstí Českou republiku zasáhnout nemohou, tak nárůst průměrné globální teploty o +1 °C zvyšuje maximální rychlost větru hurikánu o +7 %, což vede k nárůstu ničivého potenciálu hurikánu o neuvěřitelných 23 %.

U nás jsou extrémní rychlosti větrů spojovány především s bouřkami a přechody front. Je samozřejmě relativně obtížné provázat jednotlivé ničivé události s klimatickou změnou, je však jasné, že s rostoucí průměrnou globální teplotou, která se mimo jiné u nás projevila nárůstem již o zhruba +2 °C, se pravděpodobnost takových událostí bude zvyšovat.

Extrémy se objevují a my víme, že změna klimatu zvýší jejich počet. Na druhou stranu v tuto chvíli považovat tento mimořádný jev za přímý důsledek změny klimatu je příliš velká zkratka. prof. Miroslav Trnka

Více o extrémním větru, tornádech a spojitosti se změnou klimatu v rozhovoru s profesorem Trnkou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.