Co jsou povodně

Velmi jednoduše lze povodně popsat jako důsledek vysokých srážek během krátkého časového úseku. Vody je najednou tolik, že ji krajina nedokáže vstřebat a voda se tak vylévá z koryt, přináší půdu z polí, ničí a zatápí.

Pro rozlišení povodní je dobré posuzovat jejich rozsah. Povodně mohou mít velmi lokální charakter, ale mohou zasáhnout i velké oblasti, celé okresy, celou republiku.

Příčiny povodní

  1. Naši krajinu jsme změnili a místo toho, aby vodu zadržovala, člověkem provedené úpravy mají opačný efekt. Dobrým příkladem jsou meliorace, které dávaly určitý smysl v době budování, dnes jsou ale přítěží. Podrobněji o problém melioracích popsal Radek Kubala v našem magazínu.
  2. Naše krajina je rozdělena do obrovských půdních celků, které špatně zadržují vodu, což je ještě posíleno způsobem našeho hospodaření, které snižuje schopnost samotné půdy zadržet vodu.
  3. Zastavěli jsme obrovské plochy naší krajiny asfaltem a betonem, což odvádí vodu rychle do koryt potoků a řek, kde voda získá ničivou sílu.
  4. Narovnali jsme toky našich řek a potoků, čímž bráníme vodě k rozlití v místech, kde by nám neškodila a zároveň tímto odvádíme vodu rychle z krajiny.
  5. Klimatická změna mění pravidelnost a intenzitu srážek.

Jak souvisí klimatická změna a povodně?

Klimatická změna mění několik důležitých parametrů atmosféry, které mají na povodně vliv.

Pokud bychom uvažovali o zásahu velkých krajiných celků, jde především o změnu jet streamu vysoko v atmosféře. Jet stream je rychlý proud vzduchu, který odděluje masy vzduchu, podílí se na pohybu jednotlivých oblastí vysokého / nízkého tlaku vzduchu po planetě. V důsledku klimatické změny se jet stream začíná výrazně více vlnit, což kromě nečekaných ataků studeného nebo teplého vzduchu může vyústit i v “uzamknutí” oblasti vysokého / nízkého tlaku na jednom místě. Srážky, místo toho aby díky pohybu atmosférické fronty spadly na velkém území se doslova vyprší na jednom místě.

Klimatická změna mění rozdělení srážek. Ačkoli u nás v republice bude srážek padat víceméně pořád stejně, jejich rozložení se změní. (Podrobněji o srážkách v kapitole sucho.) Klimatická změna má za následek, že se zvyšuje pravděpodobnost srážek s více jak 10 mm / den a snižuje se pravděpodobnost srážek do 1 mm / den.

Změny ve srážkách a dopadech klimatické změny na českou republiku dobře popisuje studie českých vědců z Akademie věd, ústavu globální změny. Shrnutí najdete zde.


Jak se mění pravděpodobnost srážek nad 10 mm / den podle emisního scénáře?

https://www.klimatickazmena.cz/cs/?l=48