Požáry nejsou pro středoevropana událostí, kterou by v krajině srdce Evropy čekal. Jsme zvyklí na požáry budov a bytů, v krajině jich ale příliš nebývá. A ani nebyl důvod. Naše krajina byla nasycena vodou a těch několik lokalit, kde požáry byly součástí přirozeného koloběhu přírody opravdu nebylo mnoho.

V průměru se hasiči musí každý rok vypořádat zhruba s 20 000 požáry. Z toho je zhruba 20 % v přírodním prostředí – pole, strniště, další zemědělská ploch, z čehož polovinu, tedy 10 % všech požárů jsou požáry lesů.

Počet požárů v České republice
Počet lesních požárů v ČR

Příčiny požárů

Požár potřebuje pro svůj vznik tři zásadní ingredience – hořlavý materiál / látku, aby mělo co hořet, teplotu pro iniciaci samotného požáru a nakonec oxidovadlo, tedy kyslík.

  1. Největší podíl požárů vzniká z důvodu lidské činnosti. Ať už úmyslně nebo z nedbalosti lidé jsou hlavními iniciátory požárů v naší krajině.
  2. Technické závady zemědělských a lesnických strojů.
  3. Přírodní příčina, jako úder blesku.
  4. Z dlouhodobého hlediska je jednoznačnou příčinou rostoucí průměrná teplota a nedostatek srážek.

Jak souvisí požáry s klimatickou změnou?

Klimatická změna se v České republice projevuje především růstem průměrné teploty:

  • Roste teplota vzduchu. V zimních měsících ubývá počet dnů s teplotou pod nulou a zároveň narůstají maximální teploty vzduchu. V současnosti se vyskytuje 3x více letních dnů  s teplotou nad 25 °C a tropických dnů s teplotou nad 30 °C, než bylo obvyklé. 
  • Zároveň rostou kumulativní součty teplot. To znamená, že pokud srovnáme posledních několik let s dlouhodobým průměrem let 1961 až 2000,  jsou roky 2012 až 2018 (s výjimkou roku 2013) teplotně nadprůměrné. 
  • Růst teplot koresponduje s klesající oblačností a růstem množství dopadajícího slunečního svitu. Průměrná roční teplota je v současnosti vyšší o 2,1 °C, než byla v 60. letech. 

Srážkové úhrny ale zároveň zůstávají v průměru stále stejné. Důsledek je zřejmý – v krajině se zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru.

Požár sám o sobě nelze klimatické změně dávat za vinu. Klimatická změna však figuruje jako zásadní činitel, který zvyšuje pravděpodobnost takové události.

Co čekat v budoucnosti?

Riziko výskytu lesních požárů
https://www.klimatickazmena.cz/cs/?l=68&m=273&f=3&e=b