Co je pozdní mráz?

Pozdní mráz je takový souběh počasí, kdy během jara po několika dnech teplého počasí přichází výrazné ochlazení. Vědecká definice praví, že pozdní mráz je definován výskytem minimální denní teploty nižší než 0 °C po dobu pěti po sobě jdoucích dní s průměrnou denní teplotou nad 15 °C v řadě.

Pozdní mráz je rizikem především pro rostliny, které začínají na jaře pučet a růst. Jedním za parametrů, kterými se rostliny řídí je teplota okolí a její stálost, respektive vyšší teploty po delší dobu. Rychlá změna teploty a její pokles pod 0 °C má za následek odumírání nových, právě se vyvíjejících částí rostlin.

Pozdní mrazy nejhůře dopadají na ovocné stromy, které se po několika jarních teplých dnech vykvetou a mráz pak spálí jejich květy. Jedná se především o meruňky a třešně, které kvetou velmi časně.

Jak souvisí pozdní mráz s klimatickou změnou?

Klimatická změna rozkolísává počasí, na které jsme zvyklí. Rostoucí průměrné teploty zvyšují pravděpodobnost rychlých změn teplot – rychlých přechodů front teplého nebo naopak studeného vzduchu přes území republiky. Faktorem, který u těchto změn hraje svou roli je i rozkolísanost rychle proudícího vzduchu vysoko v atmosféře – jet streamu, který odděluje jednotlivé oblasti vzduchu od sebe a který s rostoucí globální průměrnou teplotou mění svůj tvar.

Přisuzovat všechny pozdní mrazy pouze klimatické změně je nemožné, jedná se o souběh více faktorů. Klimatická změna však tyto faktory posiluje a z dlouhodobého hlediska činí pozdní mrazy více pravděpodobnější.

Jaký můžeme očekávat vývoj pozdních mrazů v budoucnosti?