Co je vlastně vedro?

Vedro, lépe řečeno horké vlny nebo extrémní letní teploty, je taková kombinace meteorologických podmínek, která má za důsledek, že během dne stoupne maximální teplota nad 30 °C. V českých podmínkách je těchto tropických dnů (což je přesný název) během roku 5 – 15.

Vysoké teploty mají nejzásadnější dopad na zdraví lidí – především starší generace a nejmladší – a jejich tělesnou pohodu. Ve srovnání s jinými oblastmi světa jsou v našich podmínkách za extrémní považovány ještě relativně nízké teploty. Vlny horka “heatwave” mohou například na území Pákistánu dosahovat i + 50 °C. Že takový extrém veskrze znemožní normální fungování společnosti je nabíledni. Více například v časopise Time. Vlny horka se projevují negativně především ve městech, kde je nedostatek zeleně, tedy i snížená možnost přirozeného ochlazování okolního prostředí výparem.

Negativní vliv mají vysoké teploty během tropických dnů i v krajině, kde je vysoký výpar příčinou nedostku vody, což znemožňuje rostlinám jejich zdravý růst.

Vlny horka - šílené vedro

Jak souvisí vlny veder s klimatickou změnou

Vlny veder jsou považovány za extrémní počasí. Klimatická změna má na zvyšující se pravděpodobnost takových extrémů vliv dvěma způsoby.

První je principiální – zvyšuje pravděpodobnost takového jevu. Z dlouhodobého hlediska jsou pravděpodobnosti událostí spojených s počasím rozloženy na Gaussově křivce. Většinu času – nejčastěji – je relativně dobré počasí, tedy bez velkých extrémů. Méně času přicházejí události jako bouřky nebo výrazně teplé či studené dny. Nejméně často jsme pak svědky opravdu extrémních událostí jako například velmi chladných nebo naopak tropických dnů, vysokých srážkových úhrnů nebo velmi suchých dnů. Pokud se ovšem změní klima, například se zvýší průměrná teplota, změní se i distribuce pravděpodobnosti počasí. To znamená, že růst teploty zvýší pravděpodobnost extrémně teplého počasí a zároveň se objeví možnost ještě extrémnější události. 

Posun pravděpodobnosti extrémního počasí v důsledku klimatické změny

Druhou příčinou je vliv růstu průměrných teplot na jet stream – proud vzduchu o vysokých rychlostech, proudící vysoko v atmosféře, který odděluje masy vzduchu o různých teplotách. Jet stream má vliv na počasí především tím, že jeho zvlnění v severojižním směru ovlivňuje rychlost posunu jednotlivých frontových systému (systému vysokého ale i nízkého tlaku vzduchu). S prohlubující se klimatickou změnou zasahuje jetstream více na jih, respektive na sever a je zároveň schopen zastavit oblast vysokého tlaku vzduchu na jednom místě, kde pak je dlouhodobě “pěkné” počasí.

Jaký můžeme očekávat vývoj tropických dnů v budoucnosti? 

https://www.klimatickazmena.cz/cs/?l=40